Utlysningen er gjort som en felles utlysning for Harstad, Ibestad, Målselv og Storfjord kommune. Prosjektene i hver enkelt kommune utgjør en delkonkurranse i utlysningen.

Leverandørene kan levere tilbud på en eller flere av disse delkonkurransene ( kommunene). For de kommunene som har flere områder,  kan de også levere tilbud begrenset ned til et eller flere av de områdene som er med i utlysningen per kommune.  

I Storfjord er det de 4 strekningene (1) tett opp mot Balsfjord grense, (2) Elvevoll- Lyngen grense, (3) Elvevoll- Melen og (4) Kvesmenes-Skibotn som nå lyses ut for utbygging av fiber