Regjeringen i Finland har som kjent listet Norge som et av “røde” Covid-19 land og gjeninnfører derfor restriksjoner, grensekontroll og karantenebestemmelser for reisende fra Norge fra og med 28. september 2020.

Persontrafikk fra Norge er tillatt først og fremst i forbindelse med arbeidsreiser og andre nødvendige reiser. Ferie- og fritidsreiser er ikke tillatt.  

Særskilte regler gjelder for reiser mellom lokale grensesamfunn. 

Reiser mellom lokale norske og finske grensesamfunn er tillatt uten restriksjoner. Etter stort press fra kommuner, næringsliv og politikere ble definisjonen av begrepet grensesamfunn utvidet til å omfatte hele grensekommuner langs den norsk-finske riksgrensen. Fra mandagen av kan alle innbyggere i de norske grensekommuner fritt reise til de finske nabokommuner.

Innbyggere i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kautokeino kan reise til Kilpisjärvi, Karesuvanto og Hetta samt andre bygder i nabokommunen Enontekiö.

Innbyggere i Karasjok, Tana, Nesseby og Sør-Varanger kan fritt reise til Karigasniemi, Utsjoki og Nuorgam samt andre bygder i Utsjoki kommune og  Inari, Ivalo og Saariselkä mm. i Inari kommune.

Ellers er det blant annet arbeidsreiser, familierelaterte reiser og andre nødvendige reiser tillatt. Likeså er reiser til egne fritidsboliger og campingvogner med faste plasser tillatt.

Utøvelse av samiske næringer og kultur er tillatt uten restriksjoner.

Nødvendige reisedokumenter må tas med; legitimasjon og bostedsbevis og eventuelle andre bekreftelser.​

 

https://valtioneuvosto.fi/-/1410869/maahantulon-rajoituksia-tiukennetaan-koronatilanteen-perusteella?languageId=sv_SE 

https://www.raja.fi/aktuellt/information/meddelandena/1/0/begransningarna_av_granstrafiken_andrar_den_28_september_2020_80669 

 

God helg!

 

Med vennlig hilsen | Ystävällisin terveisin | Hälsningar

Riitta Leinonen

Koordinator | Koordinaattori | Koordinator

Nordkalottens Grensetjeneste | Pohjoiskalotin Rajaneuvonta | Nordkalottens Gränstjänst