Kurset har to parallelle løp, et for storskalaprodusenter og et for småskaladyrking.

Storskalaløpet er aktuelt for de som skal produsere og levere til pakkerier og industri, mens småskalaløpet passer for de som vil dyrke for direktesalg (markedshage, torg, Reko, mm).

Grønnsaksskolen er, i tillegg til å gi faglig påfyll, en god arena for å bli kjent med andre grønnsaksprodusenter i Nord-Norge.