Forslaget innebærer endringer i kommunale avgifter og betalingssatser.

Eventuelle uttalelser må gis skriftlig til Storfjord kommune v/kommunedirektøren innen 15. desember.

Endelig behandling skjer i kommunestyret 16. desember 2021.