Hva trenger kommunen?

Kommunen trenger navn og kontaktinformasjon til den som er leder i foreninga, slik at vi vet hvem vi skal sende informasjon til eller kontakte dersom vi har spørsmål. Så snart årsmøtet er over, ber vi derfor om at alle sender inn eventuelle endringer, som f.eks.:

  • navn på ny leder
  • mobilnummer
  • e-postadresse
  • postadresse

Informasjonen kan sendes til Kulturkontoret på e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.

Hvorfor Brønnøysundregistrene?

De fleste foreninger i Storfjord er registrert i Enhetsregisteret som frivillig organisasjon. Flere og flere offentlige bedrifter har gått over til digital postbehandling. Da brukes informasjonen som står i Enhetsregisteret. En liten stikkprøve i registeret i dag, viser at veldig mange foreninger ikke har oppdaterte adresser. Dermed kan man risikere at posten ikke når fram dit den skal.

Lurer du på om dette gjelder din forening, kan du sjekke informasjonen her: Lag og foreninger - Brønnøysundregestrene