Vi ønsker informasjon fra innbyggere, interesseorganisasjoner, og andre brukere av vassdragene i Storfjord, om hvordan fisket og miljøet i elvene har blitt endret som følge av kraftutbygginga i Skibotn. Dette kan være bilder, avisutklipp, egne skildringer eller annen dokumentasjon fra fiske, storflom, natur eller annet. Vi er interresert i hvordan elvene var før kraftutbygginga, og hvordan dette har endret seg etter reguleringa ble iverksatt.

Vi ber om at dere sender innspillene per epost til post@storfjord.kommune.no. Har du ikke mulighet til å sende skriftlig informasjon kan du ringe saksbehandler direkte på telefon 400 28 822 for en muntlig skildring. 

Viser til artikkelen med invitasjon til det avholdte folkemøtet for mer informasjon og dokumenter.