Øvelse område vil være fra Øvergård kryss til Olderdalen, samt Oteren til Lyngseide, inkludert tilhørende veiakser og teig.

Det vil foregå skyting på Brenna skyteanlegg, hovedsaklig i perioden 11/10/19 - 13/10/19.

Dette til informasjon