Kommunene i Nord- Troms (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen) har utarbeidet en felles kommunedelplan for energi og klima som ble vedtatt i 2010. I møte den 19. september 2019 har Nord-Troms regionråd vedtatt revidering av planen. Planutkastet for ny kommunedelplan for energi og klima i Nord- Troms legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget lastes ned ved å trykke her
Plansforslaget kan også leses på kommunens rådhus.

Lyngen kommune ved teknisk sjef Kåre Fjellstad har en koordinerende rolle for innsamling av merknader.

Merknader til planen kan sendes til Lyngen Kommune, Strandveien 24 9060 Lyngseidet.

Merk henvendelser som gjelder denne planen: «Energi- og klimaplan i Nord Troms»

Frist for merknader settes til 15. august 2021.