For informasjon om saken, og mulighet for å gi innspill, følg lenken til Statsforvalterens hjemmeside: 

Rå Biopark søker om å etablere biogassanlegg i Skibotn | Statsforvalteren i Troms og Finnmark