Landbruksprosjektet i Storfjord arrangerer i samarbeid med Hatteng og omegn bygdeutvalg et høstmarked og en matfestival på et "lavt nivå". Med lavt nivå så menes at terskelen for å komme å selge er lav, og vi ønsker selvfølgelig flere ulike produkter representert. Det er allerede flere som har sagt at de vil komme å selge lokale produkter.

To store partytelt vil bli satt opp så vi sikrer oss i forhold til vær og vind, og inne i de teltene vil det være mulighet å rigge seg til for salg. Gå gjerne sammen flere om å selge. Det vil bli rigget til med strøm til teltene, og man kan selvfølgelig også rigge seg til ute hvis det passer bedre.

Har du produkter du ønsker å selge? Kunne du tenke deg å lage til en liten kafe med salg av kaffe og vafler? Kunne et lag eller forening tenke seg å rigge opp en grill og selge grillmat til inntekt for laget? Da bør du ta kontakt. mer informasjon kommer etterhvert.

Og selvfølgelig ønsker vi at flest mulig legger turen innom for å handle.

Følgende personer kan kontaktes: Malene Lingrasmo Aronsen 955 58 772, Jenny Konradsen 916 85 340 eller Odd Geir Fagerli 924 19 328

Les mer om servering av mat på Mattilsynet.no