Brygga på Horsnes er i to etasjer, 1. etasje består av ei tømmerkjerne med sval på 2 sider. Andre etasje er bygd i bindingsverk. Her er det et kobbhus med vinnehjul intakt. På brygga vil du også finne gjenstander knytta til handel og fiske, spesielt interessant her er tørrfiskpressa. I Nord-Troms er det få bevarte brygger av denne typen, og Horsnesbrygga er derfor et viktig kulturminne - ikke minst på grunn av den karakteristiske takkonstruksjonen.

I dag vet vi ikke med sikkerhet når de første menneskene bosatte seg på Horsnes. Tradisjonen forteller imidlertid at den første handlende på Horsnes skulle være Ola Joramo. Etter han skal to familier ha drevet handel her, før eiendommen i 1884 blei kjøpt av Johan Fr. Dreyer og hans sønn Andreas. I 1896 døde Johan Fr. Dreyer og Horsnes ble overdratt til brødrene Jørgen, Kristen og Einar Dreyer. De drev ikke bare handel, men også gårdsbruk og fiske, først og fremst sildefiske med kastenot og seinere med landnotbruk. Handelen dreide seg ikke bare om fisk, men også landbruksprodukter.

Veibeskrivelse: Følg E6/E8 fra Oteren mot Skibotn. Om lag 10 km fra Oteren tar du av fra hovedveien der det er skilta mot Slettnes camping.