Alle søknader skal leveres elektronisk på anleggsregisteret.no.

Her får du noen gode tips til foreberedelser av spillemiddelsøknaden: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Ta gjerne kontakt med Kulturkontoret dersom du har spørsmål, tlf. 77 21 28 00.