Har folkemøtene fått med seg det du mener er viktige fokusområder, eller vil du utdype eller forsterke noe av det som har kommet frem? Bruk tilbakemeldingsboksen eller send på epost til post@storfjord.kommune.no, merk eposten med Samfunnsplanen.

Klikk på folkemøtet i tabellen (På nettsida, link under) og rå-notatet kommer opp.

https://www.storfjord.kommune.no/samfunnsplanen.492400.no.html