Kulturminner er spor vi mennesker har satt etter oss. Det kan være gamle bygninger, ferdselsårer eller spor etter industri og de kan fortelle oss mye om livet før i tida.

Har du et gammelt bygg eller noen andre spor fra fortida i ditt nærområde som du er spesielt glad i? Er det noen kulturminner du synes er viktige å ta vare på for etterslekta? Er det noe spesielt du gjerne vil vise fram når bygda du bor i får besøk?

Storfjord kommune skal nå lage en kulturminneplan for perioden 2020 – 2030. Den har som mål å gi en oversikt over de kulturminnene i Storfjord som vi som bor her synes er spesielt viktige å ta vare på. Alle som bor i kommunen kan komme med forslag. Hva mener du bør være med i planen, og hvorfor? Skriv noen ord i skjemaet, og trykk send!