Sted: Helsehuset Oteren
Drop-in;  09.10 Mellom kl. 09.30 - 13.00
                13.10 Mellom kl. 09.30 - 13.00
                18.10 Mellom kl. 09.00 - 12.00

Sted: Møteplassen Skibotn 
Drop-in;  16.10 Mellom kl. 09.30 - 13.00

Influensavaksine anbefales spesielt for
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Barn og voksne med:
kronisk lungesykdom (inkludert astma)
hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
diabetes type 1 og 2
leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. 

For ytterligere informasjon: 
https://www.fhi.no/va/influensavaksine/influensavaksine/