INFLUENSAVAKSINERING TIL RISIKOGRUPPER 2021

I år er det ikke timebestilling 

SKIBOTN -  MØTEPLASSEN 20.10 fra kl. 11.00 til 14.00.

HELSESTASJONEN I STORFJORD (Oteren)

21.10 kl. 11.00 til 14.00.

25.10 kl. 11.00 til 14.00.

26.10 kl. 12.30 til 14.00.

Skulle ingen dager av oppsatt tid passe, ta kontakt så avtaler vi tid for akkurat deg J.

Influensavaksine anbefales spesielt for følgende risikogrupper: 

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
  • Alle fra fylte 65 år.
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko skal også få tilbud om influensavaksine.

 

Barn og voksne med:

  • Diabetes type 1 og 2.
  • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer).
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Velkommen til influensavaksinering

Hilsen helsesykepleier Mona Willumsen

Mobil 982 89 167 e-post  mona.willumsen@storfjord.kommune.no