ÅRETS INFLUENSAVAKSINERING

Drop-in følgende steder og tidspunkter:

Møteplassen Skibotn

Mandag 10.10 kl. 09.00 – kl. 13.00

Helsestasjonen Oteren

Torsdag 13.10 kl. 11.00 – kl.14.00

Fredag 14.10 kl. 09.00 – kl.13.00

Tirsdag 18.10 kl. 12.00 -14.00

Skulle ingen av de oppsatte tidspunktene passe deg♥ta kontakt så avtaler ny tid.

Grupper som anbefales influensavaksine;

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

Hilsen Mona Willumsen

Helsesykepleier mobil 982 89 167