Utbygginga kommer som en naturlig følge av at 3net AS kjøpte Avinet AS i 2019 og gjennom avtalen vi nå har fått med Storfjord kommune på utbygging av fiber til de områdene som i dag ikke har kablet nett.

Fiberutbygginga starter 1.juli 2020 og målsetninga er at alle områdene skal være ferdigstilt innen årsskiftet.

 

Hva skal vi gjøre?

3net/Ymber Fiber skal bygge fiber i følgende områder:

  • Fra grensa mot Balsfjord kommune via Oteren til Elvevoll

  • Storeng til Rasteby

  • Hatteng med unntak av Kitdalen og Signaldalen

  • Ytre Berg til Elsnes

  • Skibotn

 

I disse områdene vil alle få tilbud om fibertilkobling. For øvrige områder i Storfjord kommune gjelder følgende:

  • Kitdalen; Her vil vi beholde eksisterende Coax-nett på grunn av kostnadsbildet med utbygging av fiber

  • Signaldalen/Elvevoll; Her eksisterer det allerede et fibernett og det er ikke behov for utbygging

  • Kvesmenes/Indre Berg/Bentsjorda/Fallsnes; I disse områdene vil det ikke bli bygd ut fiber, men vi kommer til å oppgradere dagens radioløsning med nytt utstyr slik at det vil bli mulig å levere høyhastighets internett til alle husstander

 

Vi presiserer at det kan være lokale forhold som gjør at det ikke blir utbygging i enkeltområder/deler av gater, f.eks. dersom det er få bestillinger. Dagens leveranser på Coax/Radio vil bli avviklet, og du som kunde må bestille tilkobling til fibernettet – dette gjelder selv om du har leveranser fra Avinet AS i dag.

 

Salg/Bestilling

Vi har laget et godt tilbud på fibertilknytning som gjelder frem til 15.september 2020. Bestillinger som kommer innen dette tidspunktet garanterer vi blir koblet opp nå i forbindelse med utbyggingsprosjektet, bestillinger som kommer etter 15.september vil vi ta på et senere tidspunkt.

Våre selgere har allerede vært i kontakt med mange av dere, og de fleste har bestilt, men det er og mange som vi ikke kan ringe til på grunn av begrensninger i forhold til telefonsalg. For de av dere som ennå ikke har rukket å gjøre det anbefaler vi at dere bestiller så snart som mulig på våre hjemmesider: https://www.3net.no/storfjord. Her vil dere kunne lese mer informasjon om fremdrift i de forskjellige områdene ettersom prosjektet skrider frem.

Vi presiserer at det er viktig å gjøre bestillinga nå mens prosjektet pågår. Bestillinger som kommer senere vil få en høyere etableringskostnad, og det vil ta lengre tid å få leveranse. Det vil være mulig å bestille fibertilkobling nå til kampanjepris selv om du ikke skal ta i bruk anlegget før om noen måneder.

Dersom du lurer på noe i denne forbindelse, ta kontakt med oss via telefon/epost så skal vi forsøke å svare så godt vi kan.

 

Praktisk gjennomføring

Fibernettet bygges i eksisterende stolperekker eller som et bakkeanlegg hvor vi graver ned rør/fiber. I utgangpunktet strekkes kabler inn til din bolig, men i mange tilfeller kan fiberkablene graves ned på egen tomt – noe som i så fall må gjøres som egeninnsats. Detaljer rundt dette kan avklares med våre montører i forkant av installasjonen.

Vi takker Storfjord kommune for oppdraget med å bygge ut fiber i anbudsområdene. Vi som lokal leverandør med hovedkontor i Nordreisa og nedslagsfelt i Nord-Troms er stolte over å få en utvidelse av vårt nett i Storfjord kommune og ser frem til prosjektet.

Kontaktinformasjon: