• Alle miljøstasjoner stenger i perioden frem til og med 27. mars
  • Galsomelen avfallsanlegg er stengt for kunder og besøkende
  • Det er kun 2 ansatte igjen i administrasjonen

Utover dette betjenes husholdninger og næringsliv på ordinær måte.

Det er iverksatt en rekke tiltak som skal hindre at sjåfører og ansatte på anlegget ikke skal smittes eller kunne smitte våre kunder.