Det er lite liv og røre i kommunens barnehager nå. Et fåtalls barn har et tilbud, men de aller, aller fleste er hjemme med familien sin. De ansatte jobber sammen i digitale nettverk, planlegger og gjør både faglige og praktiske oppgaver som har ligget på vent. Det er også digitalt samarbeid mellom de tre barnehagestyrerne i kommunen, der de utveksler status og gir hverandre lederstøtte i en situasjon ingen kunne ane ville komme.  De voksne savner selvfølgelig ungene og de vil etterhvert, fra og med i dag og utover, ta kontakt med både foresatte og barn, fram til alle igjen kan møtes. Det ser de ansatte fram til!