For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Ring Storfjord legesenter / Legevakt hvis du kan svare ja på begge disse punktene:

 • Vært i smitteområde (områder i Kina og Italia primært) eller i fysisk kontakt med noen som har vært i smitteområde

 • Fått influensa-liknende symptomer (hoste, feber)

  Du må kunne svare ja på begge punktene for å ta kontakt med legekontoret!

   

  IKKE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET/LEGEVAKTA PERSONLIG!

   

  TA KONTAKT PER TELEFON FOR VIDERE INSTRUKSER FRA LEGE.

  LEGEKONTORET STORFJORD 772 12900 / LEGEVAKT 116117