Det er et pågående utbrudd av fugleinfluensa hvor spesielt Finnmark er rammet. Fugleinfluensa har ifølge FHI aldri blitt påvist hos mennesker.
Risiko for smitte til mennesker er derfor vurdert som lav. Det er likevel viktig å følge anbefalte råd ved funn av syke eller døde fugler.

Status i Storfjord
Storfjord kommune har ikke fått noen meldinger om funn av døde fugler. Vi anmoder kommunens innbyggere å varsle ved funn (se under for råd og meldingsinstanser ved funn). 

Råd ved funn av døde eller syke fugler

Hva du skal gjøre dersom du finner døde fugler:

  • Varsle Mattilsynet på epost postmottak@mattilsynet.no og Storfjord kommune på post@storfjord.kommune.no ved mistanke om fugleinfluensa. 
  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller dyr hvor det mistenkes smitte.
  • Dersom du likevel må fjerne døde fugler, se følgende informasjon: Mattilsynet- Råd ved døde fugler
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  • Kontakt Storfjord legesenter dersom du har hatt kontakt med fugl eller dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. 
  • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

Storfjord kommune vil informere dersom nåværende status endres.