Pris og betaling for barnehage/SFO i forbindelse med stenging

Faktura sendt ut med betalingsfrist 15.3. betales. Fakturering stoppes for april og så lenge situasjonen vedvarer. Barnehageavgift/SFO for perioden 13.3.-31.3.20 reduseres på første faktura som sendes ut når «normal-situasjonen» starter opp igjen.

Kommunale avgifter

Storfjord kommune fortsetter fakturering som tidligere. Personer/bedrifter som får betalingsvansker grunnet Korona-viruset tar kontakt med økonomiavdelingen.

Husleie, korttidsopphold helse, egenbetaling helse, matombring helse

Storfjord kommune fortsetter fakturering som tidligere. Personer som får betalingsvansker grunnet Korona-viruset tar kontakt med økonomiavdelingen.

Startlån Lindoff

Startlånene forvaltes av Lindorff og alle kundebehandlere får fullmakt til å innvilge inntil 6 mnd avdragsfrihet.

Eiendomsskatt (kun for verker og bruk- bedrifter)

Storfjord kommune fortsetter fakturering som tidligere. Bedrifter som får betalingsvansker grunnet Korona-viruset tar kontakt med økonomiavdelingen.