• Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

 

Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad.

 

Viruset er smittsomt dagen før symptomene inntreffer og flere døgn etter at symptomene er borte.

Tiltak

 • Barn med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.
 • Desinfisering av overflater og kontaktpunkter, spesielt toalett og dørhåndtak gjøres 3 ganger daglig.

 • Begrens antall leker og rengjør disse daglig.

 • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • Barna bør vaske hendene når de forflytter seg inn/ut eller mellom rom, ved toalettbesøk og før mat.
 • Vær bevisst på avstand mellom barn og barn og voksne. Plasser barn med ca. 1 meter avstand i arbeidssituasjoner/ ved pusling mm. Bruk større areal hvis det blir behov.

 • Mat må være tildekket. Grønnsaker og frukt vaskes grundig før servering. Ingen barn skal være på kjøkkenet.

 • Vær mest mulig ute.

 • Ansatte bør møte barna i døra. Foresatte og andre utenom ansatte bør ikke komme inn i bygget.

 

 

Hans -Olav H. Eriksen

Kommuneoverlege

24.02.2020