Storfjord kommune har en ordning om å kunne bruke 24 egenmeldingsdager innenfor siste 12 måneder. 8 egenmeldingsdager kan brukes sammenhengende før den ansatte må gå til lege for sykemelding, hvis det er behov for det.

 

I forbindelse med gjeldende karanteneregler knyttet til Korona situasjonen, har Storfjord kommune endret rutinene:

Storfjord kommune aksepterer egenmelding for hele arbeidsgiverperioden på 16 dager, for ansatte som må i karantene som følge av myndighetenes pålagte karantenekrav etter utenlands opphold, eller er blitt satt i karantene av smittelege/kommunelege.

Denne ordningen gjelder frem til karantene/Korona situasjonen er over.

 

Dette betyr følgende for ansatte som er i karantene:

  • Kontakt nærmeste leder for å gi informasjon om at du er satt i karantene, og dato for når du ble satt i karantene.

  • Send mail til avdelingsleder personal og personalkonsulent på adresse inger.heiskel@storfjord.kommune.no  og nina.kristiansen@storfjord.kommune.no om at du er satt i karantene. ( sendes til begge da vi har 50 % stilling hver)
  • Egenmeldingen registreres i vårt personalsystem for fravær
  • Det er altså ikke nødvendig å kontakte lege for å få sykemelding når du er satt i karantene.

 

Klikk her for å lese informasjon på Lovdata om karanteneregler:
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2020-03-15-294

Det er viktig at den enkelte følger med på om karantenereglene endres av myndighetene.

 

Omsorgspenger

Arbeidstakere har rett til å bruke omsorgsdager (også omtalt som «syke barn dager») når de må være hjemme med barn fordi skole eller barnehage har stengt.
Pt. er det ikke endringer på antall omsorgsdager, dvs. at du forholder deg til det antallet omsorgsdager du normalt har rett til. Myndighetene ser på mulige endringer i lovverket.

 

Klikk her for informasjon på NAV sine sider angående rett på omsorgsdager:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-gir-rett-til-omsorgspenger

 

De som jobber innenfor samfunnskritisk funksjon kan ha krav på tilbud i skole/barnehage for sine barn.

Storfjord kommune legger opp til utstrakt bruk av hjemmekontor der dette er mulig. Dette skal i alle tilfeller avtales med nærmeste leder.