Her kan du lese mer om hva som gjelder for barnehager og skoler, lagt ut av Utdanningsdirktoratet i dag 9.3.19. Vi anbefaler å se filmen som er vedlagt.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset