Vi ber derfor om at alle besøkende vurderer nøye om de kan være en smitterisiko for beboerne.

Vask hendene

Det man kan gjøre for å begrense smitte er å følge basale smittevernrutiner som god håndvask og hostehygiene. Vi ber derfor om at alle besøkende vasker hendene og/eller desinfiserer hendene godt før de kommer på besøk.

Er du småsyk?
Gjør en vurdering av om du må på besøk ved sykehjemmet hvis du føler deg småsyk. Da utgjør du en smitterisiko for beboerne. Vær i så fall nøye med håndvask og hostehygiene.

Har du vært ute og reist?

Har du vært ute og reist? Sjekk på folkehelseinstituttet sine hjemmesider www.fhi.no om området du har vært i kan være et område med vedvarende spredning av koronavirus. I så fall skal du være ekstra oppmerksom på symptomer som hoste, feber og tretthet i 14 dager etter at du er kommet hjem. Hvis du opplever symptomer, hold deg hjemme og ta kontakt med lege på telefon.

Opplever du ikke symptomer på sykdom etter å ha vært ute og reist ber vi deg likevel være ekstra forsiktig med å oppsøke personer som kan være i risikogruppe, slik som beboere på sykehjem, i 14 dager etter hjemkomst.

Hvis du er usikker eller har spørsmål rundt dette, sjekk Folkehelseinstituttet sine hjemmesider, eller ta kontakt med fastlege eller legevakt.  

Hatteng, 4. mars 2020

Else Strandvoll

Tjenesteleder, Sykehjemsavdelingen