Dersom du eller noen av de du bor sammen med / andre nærkontakter har symptomper på luftveisinfeksjoner og / eller har har vært på reiser i land / områder som defineres som røde av Folkehelseinstituttet, ber vi deg om å informere tjenesten på forhånd. Dette fordi tjenesten skal kunne vurdere om det må settes inn tiltak for å forebygge en mulig smittespredning.

Symptomer på luftveisinfeksjoner kan være blandt annet forkjølelse, hoste, og feber.

For informasjon om hvilke områder/land som betegnes som røde, så må en undersøke dette på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside. www.fhi.no

Er det noe du lurer på i forbindelse med dette, så ta kontakt med tjenestene:

Hjemmetjenesten: 982 89152 / 982 89153 / 400 28860

Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen: 400 28869 / 982 89145 / 982 89166 / 400 28862