Fra Troms politidistrikt:

 På politiets nettsider politiet.no vil du nå få informasjon om hvor du som ukrainsk borger som oppholder deg i Troms skal henvende deg, hvis du ønsker å søke om asyl. 

 De aller fleste steder i landet må du kontakte politiet på forhånd for å avtale tidspunkt til registrering. Dette gjelder også i Troms politidistrikt.

Telefonnummeret til oss for denne type henvendelser er 77 79 60 00. Selve registreringen vil foregå på politihuset i Tromsø, men altså kun etter avtale.

Når det gjelder organisert transport av ukrainske flyktninger, så er det viktig at de transporteres til Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune. Se UDI.no for mer informasjon om dette.