Reiseforbud for helsepersonell og oppfordring til å unngå fritidsreiser

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder ut april 2020.

For alle ansatte oppfordrer arbeidsgiver til å følge rådene fra Helsedirektoratet om å unngå fritidsreiser.

Med andre ord; vurder nøye hvorvidt du MÅ ut på reise, også kortere reiser til nabobyer etc.

 

Møtevirksomhet

Møter som ikke er virksomhetskritiske avlyses, utsettes eller gjennomføres via lyd/bilde møte.

Ansatte som er usikre på dette, henvender seg til nærmeste leder for avklaring om noe er virksomhetskritisk eller ikke.

Det er lagt opp til utstrakt bruk av hjemmekontor løsninger der dette er mulig innenfor arbeidsområde / tjeneste. Husk at det skal gjøres avtale med nærmeste leder.

 

Informasjon fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Det vises til informasjonsbrev fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. De følger nasjonale tiltak og vil prioritere arbeidet med politiattester innenfor de kritiske samfunnsfunksjoner. Politiattester innenfor helse og omsorg, barnevern og lignende vil bli prioritert.

Se brev for utfyllende informasjon nederst i artikkelen.

Dette vil kunne være aktuelt dersom vi har behov for ekstraressurser og ved omplassering.