Troms fylkeskommune gjennomfører årets informasjonsmøter for spillemiddelordningen i perioden 20. august - 10. september 2019.

 

Målgruppa for møtene er:

kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

 

Tid og sted for møtet i Storfjord:

Møte 5: Torsdag 5. september kl.17.30 - 20.30 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord

 

På møtene vil fylkeskommunen også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv.

 

All påmelding skjer til:

johnni9@online.no – eller sms på mobil 995 77390 - senest 2 dager før hvert møte. Nærmere opplysninger på telefon: 777 88227 (arbeid) eller mobil 995 77390. Oppgi møtenummer ved påmelding.