Regjeringen i Finland har listet Norge som et av “røde” Covid-19 land og gjeninnfører derfor restriksjoner, grensekontroll og karantenebestemmelser for reisende fra Norge fra og med 28. september 2020.

Særskilte regler for reiser mellom lokale grensesamfunn:

Reiser mellom lokale norske og finske grensesamfunn er tillatt og unntatt 14 dagers frivillig karantene. Begrepet grensesamfunn er utvidet til å omfatte alle grensekommuner i sin helhet langs den norsk-finske riksgrensen. Fra mandagen av kan alle innbyggere i de norske grensekommuner fritt reise til de finske nabokommuner.

Innbyggere i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kautokeino kan reise til Kilpisjärvi, Karesuvanto og Hetta samt andre bygder i nabokommunen Enontekiö.

Nødvendige reisedokumenter må tas med; legitimasjon og bostedsbevis.

https://www.raja.fi/aktuellt/information/meddelandena/1/0/kontrollen_vid_de_inre_granserna_aterinfors_i_norr_vid_gransen_mellan_finland_och_sverige_samt_mellan_finland_och_norge_den_28_september_2020_80694   (25.09.20)

Restriksjoner ved innreise fra Norge utenom grensesamfunn:

Nødvendig dokumentasjon må vises ved grensekontroll ved innreise. De reisende anbefales 14 dagers frivillig karantene.

Det tillates kun arbeidsreiser, nødvendige familierelaterte reiser og andre nødvendige reiser av personlige årsaker.

Det tillates reiser til egne eiendom, fritidsboliger og campingvogner med fasteplasser.

Utøvelse av samiske næringer og kultur er tillatt uten restriksjoner.

Ferie- og fritidsreiser er ikke tillatt.

Nødvendige reisedokumenter må tas med; legitimasjon, bostedsbevis og eventuelle andre bekreftelser.

 

Lenke til regjeringens beslutning (24.09.20):

https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410869/inreserestriktionerna-skarps-pa-basis-av-coronalaget?fbclid=IwAR2v6G5MRWhe0UZxfVH4pPftNePZm4TS-eITtjbVx2CwrZahwMoljmR1EEM

 

Lenke til instrukser fra Rajavartio/Gränsbevakningsväsendet (25.09.20): 

https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang

 

Mvh

Nordkalottens Grensetjeneste // 26.september