Kompetansenettverket for lokalmat i nord inviterer til innføringskurs i ysting.

Tid: 24.10.21 – 28.10.21

Sted: Nordgård, Innlandsvegen 117, Tromsdalen (ved Tromsø)

Lærer er Pascale Baudonnel fra Sogn Jord og Hagebruksskule som har solid kompetanse og lang erfaring med ysting og undervising. Dette kurset har samme innhold som innføringskursene i ysting som årlig gjennomføres ved Sogn Jord og Hagebruksskule (se foreløpig program i lenka nedenfor).

Pris: 4000 kr inkl. servering (Lunsj, kaffe mm).

Påmeldingsfrist: 01.10.21

Antall deltagere er begrenset til 8 personer

Personer fra Storfjord som har planer om å starte med småskala (eller større) produksjon for salg kan søke næringsfondet om støtte til dette kurset i regionalforvaltning.no