Storfjord har sagt ja til å bosette inntil 15 flyktninger. Det betyr at vi fra 1. juni kan få 15 nye innbyggere, voksne og barn. Vi forbereder oss på å ta imot dem på best mulig måte. Derfor ønsker vi å komme i dialog med både frivilligheten, lag, foreninger og enkeltpersoner som kan hjelpe oss med å inkludere de i lokalsamfunnet og bygdene. 

  • Rådhuset, møterom Otertind: Onsdag 11. mai kl.18:00 - 19:00 
  • Møteplassen, Skibotn samfunnshus: Torsdag 12. mai kl. 18:00 - 19:00 

Vi vil informere om tilskuddsordninger som finnes og vi trenger informasjon om hva dere kan og vil bidra inn med, i denne inkluderingsdugnaden i kommunen. 

Hvis du/ dere ikke kan møte fysisk, send oss gjerne en e-post om tanker/ideer og ev. spørsmål dere har, til post@storfjord.kommune.no

Fra Storfjord kommune møter ordfører Geir Varvik og en representant fra administrasjonen. 

Vel møtt! 

 

Foto: pixabay.com