Jossigården i 1982
Jossigården fotografert på sin opprinnelige plassering på Rasteby i 1982. Foto: Tore Hauge / NTRM.

Fra Skibotn til Rasteby, og tilbake igjen

Huset slik det framstår nå blei bygget på Rasteby på vestsiden av Storfjorden av fisker Johan H. Johansen i 1911. Han og familien flytta inn 22. september dette året. Johan gikk under navnet Jossi, og huset fikk navnet Jossigården. Tømmeret i huset kom imidlertid opprinnelig fra et hus i Skibotn, som eieren solgte da han reiste til Amerika. Huset blei plukka ned tømmerstokk for tømmerstokk og rodd/seilt over fjorden og satt opp på det som kalles Jossibakken på Rasteby.

Husets siste eier og Jossi sitt barnebarn ga huset til Storfjord kommune / Nord-Troms museum i 1989. Huset skulle inngå som en del av gjenskapinga av den gamle markedsplassen på Skibotn, som var under oppbygging i denne perioden.

Østveggen er ferdig skrapa
Østveggen er ferdig skrapa og klar for maling etter ferien.

Hva er linoljemaling?

Alle bygningene på markedsplassen er fredet, og derfor skal alle tiltak som gjøres følge såkalte antikvariske prinsipper. Det betyr i hovedsak at de opprinnelige eller gamle bygningsdelene og detaljene skal bevares så langt det er mulig. Skal man utføre vedlikehold skal de samme materialene og teknikkene som opprinnelig blei brukt benyttes. Hus som er eldre enn 1950 var som oftest malt med linoljemaling, eller i vårt område også tranmaling. Ekte linoljemaling består av kaldpresset kokt linolje og mineralpigmenter. Linoljen fungerer som bindemiddel. Linoljen har små molekyler, noe som gjør at malinga trenger godt inn i treverket. En av de fremste egenskapene er at denne type maling er såkalt semi-diffusjonsåpen, noe som betyr at den ikke slipper vann inn i veggpanelet men slipper fukt i treverket ut.

Mange eiere av eldre hus som har blitt malt på nytt med såkalt moderne maling, enten alkydoljemaling, moderne beis og plastmaling, har opplevd blæring på den nye malinga, som etterhvert kan flakne av.  Årsaken til dette er at nyere tids maling ikke er diffusjonsåpen. Dermed får ikke veggen «puste»  og det dannes blæring. Dette kan man unngå ved å heller velge linoljemaling.

En annen fordel med linoljemaling er at den er svært dekkende og svært drøy. Til ett strøk på sørveggen på Jossigården var det nok med omlag 2 liter maling. I tillegg er tradisjonell linoljemaling løsemiddelfri og et miljøvennlig alternativ. 

Les mer om linoljemaling her:
https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/maling/artikler/male-med-linoljemaling-dette-boer-du-vite
https://www.gamletrehus.no/butikk/artikler/historisk-maling-og-fargekart/linoljemaling-1

Ta gjerne kontakt med kulturkontoret dersom du har en gammel bygning, og vurderer å male med linoljemaling.