Ett år er gått siden sist jeg skrev julehilsen. Tid har passert og kommer aldri tilbake. Hvordan har vi så brukt dette året? Fra mitt ståsted vil jeg først trekke fram samarbeidet jeg har vært vitne til. Mennesker med forskjellig politisk ståsted, forskjellige yrker, forskjellig bakgrunn og forskjellig erfaring har stått sammen med ett ønske: Å bidra til at Storfjord også i framtida skal være et godt sted å bo og leve. Innsats fra ansatte, styringsgrupper og råd og utvalg opp til kommunestyret har alle dratt i samme retning: Enighet bak innsats. Så når kommunale boliger, Valmuen, ny avdeling på Åsen, kunstgressbane og basseng nå er ferdige, så er dette et resultat av samarbeid og dugnadsinnsats. Mange har bidratt, og dette vil jeg berømme. Dette er forutsetningen for å lykkes.

Planene videre med omsorgsboliger i Skibotn og på Hatteng, renoveringa av gammelavdelinga på Åsen og et lite senter for rus og psykiatri er også i ferd med å starte opp. Anbud er antatt, og hvis alt går greit med det formelle, så kan vi skrive kontrakt med entrepenørene tidlig på nyåret.

Men det er mange andre prosjekt som ligger i startgropa: Kloakkløsning i Skibotn, sammenbinding av vannforsyning på Vestersida, kirkegårdsutvidelse i Skibotn, ny reguleringsplan for Skibotn kai med utvidelse av området, sentrumsplan Oteren, klargjøring av nye boligfelt i Skibotn og på Oteren og Hatteng. Asfalteringsplanen ruller videre. Til neste år er det Skibotns tur. Så vi skjønner at det blir viktig å samarbeide framover også.

Utfordringen våre møter vi også best ved å samarbeide tett: Naturfarene ved å bo rundt en fjord er problematiske. Flodbølger, flom, leirskred, steinskred og snøskred truer den smale landstripa vi bor på. Vi være i stand til å legge forholdene til rette for boligbyggere og etablerere. Vi har jo et mål om å øke antall innbyggere! Derfor har kommunestyret enstemmig vedtatt å gi tilskudd til bolig og etablering der man blir pålagt utredning for naturfare. Disse 50.000 kr. kommer i tillegg til boligtilskudd på 100.000.

Internettdekningen rundt fjorden er slett ikke tilfredsstillende, og dette har vi ikke lykkes å gjøre noe med. Derfor har kommunestyret satt av 1 mill. til fiberprosjekt. Man mener at god dekning er en forutsetning for bosetting.

Planene om lakseslakteri i Skibotn er fremdeles ikke avklart. Vår posisjon er styrket etter at Tromsø kommune gjorde sitt oppdrettsvedtak, og vi håper det blir tatt en snarlig avgjørelse i denne saka. Dette prosjektet har selvsagt topp prioritet.

Bygdeutvalget på Vestersida har begynt arbeidet med å etablere en frivillig besøkstjeneste for eldre. Dette tror jeg er en riktig vei å gå. Frivilligheten i Storfjord har et stort potensiale, og dette må vi prøve å få til i hele kommunen. Alle eldre ønsker å kunne bo heime så lenge som mulig, og dette vil bidra til det.

Men frivilligheten består også av alle ildsjelene som legger ned et stor arbeid for fellesskapet i kommunen vår. Noe får takk, og noen får priser, men mange glemmer vi å takke. Dere skal vite at vi setter stor pris på arbeidet dere utfører, enten det er f. eks.  i lysløypa, på skytebanen, i idrettslaget, i omsorg for andre eller i en konsert til jul.

Vi er alle en del av Storfjord, men vi er også en del av verden. I dette globale perspektivet tenker vi ofte at her nytter det ikke hva jeg gjør. Nyhetsbildet har jeg jo ingen innvirkning på. Eller: Har jeg det?

Tenk om alle mennesker, der de er, prøver å bidra med det gode de kan! Enten det er klima- og miljøsak eller medmennskelighet! Vi kan faktisk bare gjøre noe her vi er! Dette ligner veldig på «tenke globalt – handle lokalt.»

24. des. skal vi feire fødselsdagen til et lite barn som ble født i en stall. Var foreldrene flyktninger?

Julebudskapet er her – nå.

Måtte vi alle få en velsigna julefeiring.

 

Hilsen Knut

Ordfører

 

Ps:

Vi er glade i Storfjord, vi har tro på Storfjord, og vi vil være med å bygge Storfjord.

Mangfold styrker!