Jusshjelpa har normalt saksinntak per telefon, men erfaringsmessig er det også en del som har behov for å snakke personlig med dem. De driver derfor med oppsøkende virksomhet i hele Nord-Norge, derfor kommer de til Storfjord den 17. oktober.

De kan bistå i saker om blant annet husleierett, gjeldsrett, sosialrett, fengselsrett, arbeidsrett, barnerett, trygderett og utlendingsrett.

 

Jusshjelpa i Nord-Norge har saksinntak på følgende steder:  

 

Storfjord rådhus    Mandag 17. Oktober kl. 9:00-11:00  

 

Med vennlig hilsen

Eirik N. Arntsen

saksbehandler