Ungdommens kulturpris deles ut annethvert år, og deles i 2021 ut for fjerde gang. Det kom inn seks forslag på kandidater, og tre av forslagene var årets mottaker. Levekårsutvalget var enstemmig i sitt vedtak da de besluttet hvem som skulle få årets pris.

I forslagene heter det blant annet:

  • Prismottakeren er 20 år og flink til å arbeide med hendene. Det var derfor ingen overraskelse at hun valgte et kreativt og manuelt fag da hun valgte utdanning.
  • Utdanninga er så sjelden at hun måtte reise helt fra Storfjord til Arendal for å gå på Sam Eydes videregående skole.
  • I dag har hun svenneprøve i kjole- og draktsømfaget, og svennestykket var en flott kvinnedrakt i de samiske fargene.
  • Prismottakeren har en stor interesse for samisk duodji, og har holdt kurs for medelever i Arendal i blant annet tinntrådarbeid. På samenes nasjonaldag har hun hvert år holdt foredrag for sine elever om samisk kultur og samisk håndverk.

Dette er en ungdom som har valgt utradisjonelt, og som ønsker å ta vare på og utvikle vår kultur- og håndverkstradisjoner.

Om prisen: Prismottakeren får en sjekk på kr. 5.000,- samt et diplom med et motiv fra en av våre UKM-kunstnere. Årets verk er akvarellen «The Weird Dreamy Dragon» av Elise Overelv, som deltok i UKM Storfjord 2021.