Skuterforeninga har nå merket denne trasén og melder om at forholdene er gode nok til at løypa kan åpne. Det er dårlig med snø på fjellet, kjør forsiktig, mye åpen stein i løypa. 
Kjøring med slede anbefales ikke da løypa er glatt på flere steder.

Vi gjør oppmerksom på at det er til en hver tid statusoversikten på våre nettsider som er gjeldene for åpning og stengning av løypene.
https://www.storfjord.kommune.no/status-snoescooterloeypene.5947088-403621.html

Følg også med på www.varsom.no for informasjon om fare for snøskred. Oppfordring om å unngå ferdsel utenfor oppmerket trasé i rasutsatte områder (over 30 graders helning) bør etterfølges.