Storfjord kommune stengte i vinter Kitdalveien (vestsiden av dalen) ved Paharuto på grunn av vann i vegkroppen. Dette ble gjort som et sikkerhetstiltak da man ikke hadde kontroll på vannet, og ønsket å unngå farlige situasjoner med erosjon og eventuell utglidning. Det er nå gjennomført vurderinger som tilsier at sikkerheta er ivaretatt ved bruk av vegen. Vegen åpnes dermed for gjennomkjøring. 

Vi beklager ulempene stengingen har medført brukere av vegen.