Vi sendte oppheveing av kokepåbud via sms-varsling15. Juni.  Vi får tilbakemelding om at enkelte ikke har mottatt denne meldingen, å det beklager vi.