Kommunen er usikker på om det kan lekke inn urenset vann på nettet. Vi arbeider med å løse situasjonen, men inntil vi er sikker på at dette ikke er tilfelle, må det innføres kokepåbud for abonnenter som er påkoblet etter høydebassenget i Åsen. Vi beklager dette, og arbeider med å løse situasjonen så raskt som mulig. Alle som kan være berørt av dette er varslet i dag ved SMS eller til fasttelefon som talemelding. Påbudet gjelder inntil ny melding kommer fra kommunen.