innført 17.04.19

På grunn av tekninske problemer i rensestasjon for vannproduksjon kan ikke kommunen garantere for vannkvaliteten. Vi må derfor iverksette kokepåbud for abonnenter til indre Storfjord vannverk.

UV-rensingen kjører ikke kontinuerlig, og det vil dermed bli levert vann til ledningsnettet som ikke er gjennomstrålt.

Vi arbeider med å få problemet løst, og beklager de ulempene dette medfører.

Det er sendt telefonvarsling til abonnenter i det berørte området. Har du ikke fått telefonvarsel (sms eller oppringing) og er abonnent til indre Storfjord vannverk, vennligst følg veiledninga på nettsida:https://www.storfjord.kommune.no/slik-kan-du-motta-telefonvarsling-ums.5864551-395225.html  

Kartutsnitt som viser området Indre Storfjord vannverk leverer til: