I perioden 10.- 21. juni vil 10 studenter og tre ansatte fra Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT – Norges arktiske universitet, foreta arkeologiske undersøkelser på den eldste fasen av markedsplassen i Skibotn.

Denne finner du like ved E6 på sletta Njallavuohpio vest for utløpet av Skibotnelva. I 1820 blei markedet flytta til østsiden av elveutløpet til sentrum av Skibotn vis a vis dagens småbåthavn.

Fredag 14. juni kl. 11 - 15 og lørdag 15. juni kl. 11 - 14 blir det en unik mulighet å selv sammenlikne det som arkeologene har funnet under torva med de stående markedsbuene på Nord-Troms museums anlegg.

Ved Nord-Troms museum blir det også anledning å kjøpe kaffe og kake.