Denne vil være førende for vårt arbeid og våre prioriteringer i årene som kommer.

Det skal utarbeides en handlingsdel som viser hva kommunen vil gjøre i løpet av de nærmeste 4 årene for å nå de langsiktige målene.

Handlingsdelen skal ha en årlig rullering.

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032