Dokumentet kan lastes ned fra våre nettsider, under Om oss – Planer og Strategier - Samfunnsplanen

På grunn av smittefaren med koronaviruset er Rådhuset stengt for publikum. Ved åpning vil planforslaget være tilgjengelig i resepsjonen.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes på e-post til post@storfjord.kommune.no eller som brev til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN.

Uttalelsene skal merkes med «Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032». Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart. Alle uttalelsene til planforslaget vil imidlertid bli vurdert og framstilles i dokumentet «Merknadsbehandling». En politisk styringsgruppe med representanter fra Miljø-, plan og driftsstyret/formannskapet vil behandle merknadene, innstille til vedtak og oversende planforslaget til sluttbehandling i kommunestyret.

Saksgangen frem til offentlig ettersyn er beskrevet i samlet saksfremstilling som følger høringsforslaget. Kommunens kontaktperson er Joakim Nilsen, telefon 400 28 822.