Vi har fått inn flere søknader, og noen har vært inne til intervju.

Vi kom frem til at vi ikke ønsket å tilby noen av søkerne jobben som kommunedirektør i vår kommune.

Den ledige stillingen vil av kommunen bli lyst ledig en gang etter nyttår og senest innen utgangen av mars 2023. Vil håper da at vi vil få flere som ønsker stilling som kommunedirektør i Storfjord.

Siden Willy Ørnebakk ønsket å tre til side har vi vært så heldig at Trond Roger Larsen har hjulpet oss, men hans engasjement vil bli avsluttet 31.12.22

 

Inntil vi har noen som vi kan tilby den ledige stillingen til, vil innstillingen til kommunestyret være at kommunen konstituerer Maria Figenschau som kommunedirektør i Storfjord

Maria har takket ja til utfordringen og er klar til å lede kommunen fra 1 januar 2023.