Koronasertifikat for ikke-digitale brukere er klar 24. juni
Det er estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i Norge har begrensede digitale ferdigheter og ikke kan benytte seg av www.helsenorge.no og det digitale koronasertifikatet. For å ivareta disse innbyggerne har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.
Følgende informasjon kan brukes i møte med ikke-digitale brukere. Vi understreker budskapet om at de som kan bruke digitalt koronasertifikatet, bør gjøre det.
Fra torsdag 24.6 kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.
Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.
Sertifikatet består av to deler:
Koronasertifikat for innenlands bruk
Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området
Trenger alle koronasertifikat?
Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.
Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat.
Fra i dag kan man også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse. Se mer informasjon under.
Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen
Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.
Det er mange som tar kontakt for bistand. For at vi skal kunne hjelpe personer som ikke har andre alternativer, anbefaler vi at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat om å gjøre det.
Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:
Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
Ring informasjonstelefonen for korona:
Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
Fra Norge: 815 55 015
Fra utlandet: +47 21 89 80 42
Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.
Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post.
Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.
Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen