Regjeringen har besluttet at 12-15 åringer skal få tilbud om koronavaksine. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose. Barnet må være fylt 12 år. Dersom ditt barn ikke er 12 år når hovedvaksineringen gjennomføres, vil nytt tilbud gis etter fylte 12 år. 

Slik det ser ut pr. i dag vil Storfjord starte med vaksinering av denne aldresgruppen i uke 37.

Det vil bli sendt ut samtykkeskjema via skolen. VIKTIG at samtykkeskjemaet så snart som mulig, blir underskrevet og returnert til skolen. Vaksinasjonen vil foregå på den skolen eleven går på.

Det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna sine. Unge i alderen 12-15 år er ikke helserettslig myndige, men de skal høres i beslutninger om egen helse. Koronavaksinasjon forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret.