Er du privat eier av et verneverdig kulturminne, for eksempel hus og bygninger, båter eller kulturlandskap, oppfordrer vi deg til å se nærmere på dette. Du finner mer informasjon på Kulturminnefondets nettsider: https://kulturminnefondet.no/

Kulturkontoret i kommunen bistår med hjelp og veiledning. Ta kontakt på telefon 400 288 67 mandager, onsdager eller fredager, eller send e-post til maria.figenschau@storfjord.kommune.no.